تعطیلات خوبی بود  

بجز در حیطه درسی D: مفید واقع شد 

یک سری مشکلاتی با خودم داشتم که اروم اروم در حال حل کردنم ^^ 

درسامو نخوندم اصلا 

شنبه دوتا میان ترم دینامیک و نقشه برداری دارم که جفتشو نصفه خوندم 

و کلی ارائه و گزارش کار و پروژه ی دیگه 

از همین الانم نگران امتحانای ترمم >_< خیلی سختن !