4شنبه ، 5شنبه ، جمعه ، شنبه کلاس نداشتم
4روز فرصت برا درس خوندن
اونوخت من چیکار کردم ؟ :|
فیلم دیدم ، اهنگ گوش دادم ، رفتم بیرون ، فیلم دیدم و فیلم دیدم :|
فیلم تکراری ام دیدم حتی :|

الانم دارم اهنگایی که پارسال زیاد گوش میدادم و گوش میدم :|