من وقتی از کسی خوشم میاد حالم خیلی خوب میشه و این اواخر حالم عالی بود

برای نزدیک تر شدن بهش هم تا حدودی تلاشمو کردم و موفقم شدم

ولی امروز

امروز که نشسته بودم تو لاوگاردن ـه دانشگا حس بدی گرفتم -_- هیچ اتفاق بدی نیفتاده ها

اما یهو تهـه دلم به پوچی رسیدم و با خودم گفتم بیخیال

منی که انقد محکم اومدم جلو و قاطعانه رو تصمیمم مونده بودم اینجوری دارم عقب میکشم ! چرا اخه ؟

4شنبه شب دارم میرم تهران با یاسی ، امیدوارم اتفاقای خوبی بیفته تو این یه روز (اخرین فرصت) هرچند همین که با یاسمنم خودش یه اتفاق خوبه ^^