امروز با مریم1 بیرون بودم تا یکم شاد شیم ، سر چهار که خواستم بپیچم سمت چپ با یه پیرمردی که بعد چند ثانیه فهمیدم عه نه - غفورـه2 که - چش تو چش شدم D:  خوشحالم که به یـه ورم بود ^^ و هست و خواهــــــد بود

1) مریم عیز مای بست فرند

2) غفور عیز ان ایدیت D:

+ قفلی زدم رو اهنگ "خانومم تویی بارونم... "