judy

Anyone can be Anything

376

اقا وقــتی یکی بی حوصله و عصبیـ ـه
زنگ زدن یا حرف زدن رو جایگزین ـه پی ام دادن و اسه مس دادن کنید
فک کنم جواب بده !
۰
آخرین مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان