اولین ارائم تو این دوسالی که دانشگاه قبول شدم قراره فردا باشه 😱 الان من مملو از استرسم -_- هر لحظه ممکنه دلو بزنم به دریا و از خیر نمره ی ارائه بگذرم 

اگه کراش گرام به قولش عمل نکنه و وقتی نوبت ارائه ی من رسید از کلاس نره بیرون احتمال سکته و مرگ مغزیه من بالای نود درصد خواهد بود -_- 

اگه زنده موندم پست بعدی رو در همین راستا آپ خواهم کرد 

اقا بای دیگه -_- 

[غش]