من زندم 

میخواستم بالا بیارم سر کلاس :| بسکه استرس داشتم 

خداروشکر نوبت من نرسید D: 

افتاد برا سه شنبه ^^ خوب شد ! الان فمیدم باید چطور ارائه بدم و دیگه زیاد استرس ندارم 

همه ی بچه ها مثل خودم بودن .. با اینکه بعضیاشون دفعه ی اولشون نبود ^^ 

فقط خیلی بده که نوید دستشو میزاره زیر چونش و زل میزنه بت :/ همه خودشونو مشغول نشون میدن این یه نفر میشینه نگا میکنه :/ تو که سر کلاسام بزور میومدی الانم پاشو برو دیگه -_-