وای یکی از نمره میان ترمامو بشددددددت خراب کردم 

البته کلا دوتا میان ترم بیشتر نداشتم و جفتشو خراب کردم :/ 

رضا نمررررررره کامل گرفته خیلیم خوشحااااالم براش ولی من چرا انقد خنگمممممم وای متنفرم از خودم که هیچکاری نمیکنم >_< اون درسم خونده بودم ولی باز نمرم بد شده 

از وقتی دانشگاه قبول شدم همینطوووووور دارم خنگ و خنگ تر میشم 😭 ارائه ی فردارم میخوام بکشمممممم ینی اه

من نمیام نت دیگه تا بعد از امتحانات -_- 

خدافظ شما 😑✋🏻