موندم باید دعا کنم درخواست مهمانی دو ترم به دانشگاه شهر خودتون اوکی شه و کلی موفق و خوشال بشی یا خودخواه باشم و خدا خدا کنم درخواستتو رد کنن و همینجا بمونی ! 

#Rz