اگه یروزی کراشم هم بهم علاقه مند شد ... ینی زهرا چیکار میکنه که منصرفش کنه (I wondering)
کاش خودش اووووونقد عاشق کسی که الان باهاشه بشه تا از ما بکشه بیرون D: 
Sorry for language-_-