هیچوقت نمیتونم کساییو که اولین ملاک انتخاب همسر یا دوست دختر/دوست پسرشون پوله رو درک کنم !  

یا حتی اونایی رو که برا تحت تاثیر قرار دادنه جنس مخالفشون یا هرکی با ماشینای لاکچری که بنظررر من فقط اهن قراضس عکس میزارن !

یا حتی اونایی که حس سوار ماشین شدنشون بالاتر از حسیه که وقتی با کسین که دوستش دارن 

یا حتی اونایی که پولدارن و فک میکنن هرکسی که بهشون نزدیک میشه بخاطر پولشونه 

خیلی زشت و مضحکه 

برا خودمون زندگی کنیم ، با حس های واقعی ، نه الکی و تظاهری که فقط بخوایم نشون بدیم به بقیه که ما خیلی لاکچری و خوبیم !