اشک شادیه شمع و نگا کن که واست میچکه چیکه چیکه 
کام همرو بیا شیرین کن بیا کیک و ببر تیکه تیکه 
همه جمع شده ان دور تو امشب گل بوسه میدن که بچینی 
واسه جشن تولدت عزیزززم همه انگشترن تو نگینی 

نگا بادکنکارو ببینین همه یارو عجب رنگ و وارنگی عجب شبه قشنگگگگگییییییی 

تولد تولد تولدت مبارک مبارک تولدت مباررررک ♥️ ☺️ 
دیدیرین دیدیرین دی دی دی دیرین (با ریتم خونده شه) 

ازونجایی که پیشت نیستم تا خوشحالت کنم ! گفتم حداقل شصت جا پست بزارم و تولد قشنگتو تبریک بگم 😆😎

تولدت مبارک عالمه ! لاو یوووو ♥️
aleme-n.blog.ir