من نه کتاب میخرم 

و نه درس میخونم 

باز انتظار دارم نمره هام خوب شه :|