برام واقعا سواله قبلا چجوری ادامه میدادم ؟!

الان هرکاری میکنم نمیتونم و خیلی سخــته