اهنگ "دوباره ایران" خیـــــــــــــــلی رو من تاثیر گذاشته :|| انگار مثلا چه خاطره ای داشتم باهاش :| داشتم درسسسست ، بهم خیلی خوش گذشته بود ! اما دیگه نه در این حد که هر وقت پلی میشه اینجوری میرم تو فکر :|| والا به خدا

+ موهام جوری گره خورده که هرکی ندونه فک میکنه خیلی فرفری و بلــــــندن :|