شیشصد تا استوری با موضوعات مختلف گذاشتم اون وقت اومدی اد همونی رو که گفتم "Bye" رو ریپلای زدی ؟ 

چرا واقعا نمیشه از همون دایرکت به مردم شلیک کرد ؟؟؟؟! 

فقط میخوام زمان هرچه سریع تر بگذره و ببینیم همو .. تا خوردت کنم تا میتونم 

Selfish idiot