اهنگایی رو که خیلی دوست دارم و تو ایام فرجه ها اونقد گوش دادم که الان وقتی پلی میشن حالم بد میشه