بلخره انیمیشن the boss baby رو هم دیدم ^^ ذت واز وری شوگولی

در حدی نبود که اونقد ازش تعریف کنن .. ولی به اندازه ی the secret life of pets هم بد نبود D:

+ فردا 26 تیر ... فصل هفت گیم عاو ترونز  ... وااااای خدا منوووو بخووووور ^__^ هورااا can't wait

اگه اینستا داشتم با استوریــام همرو دق میدادددددددددم