یــو نو وات ؟

وقــتی یه جنس مخالف دلــتونو میشکنه ! توجه کنین گفتم دلتون میشکنه ، ینی ماکسیمم ناراحتی که یه شخص میتونه براتون ایجاد کنه اینه که در اوج اعتمادی که بهش داشتین دلتونو بشکنه

بهــتریـن انتقامی که میتونین ازش بگیرین دل شکستن ـه متقابله

نه با بد و بی راه گفتن یا پتـشو رو آب ریـخــتن

یکاری کنین عاشقــتـون بشه ، وقـتی شد ، رهاش کنین  :))


شرمنده بخاطر این توصیه ی شیطانی شکلک های تابلو به دست و نیشخند  ولـی خب ! بیینگ اولویز گود ، سام تایمز دازنت وورک شکلک های تابلو به دست و نیشخند