8 مرداد 1395 : ملت اینجا این روزا به طرز فجیع و زیبایی شادن :)) تعطیلاته و کلی عروسی .. صدای جیغ و فریاد و بوووق بوووقاشون میاد :)) خیلیم عالی 


2 مرداد 1396 : ملت همه افسردگی گرفتن :|