داشتم یه فیلم از مهمونی ـه بعد از تموم شدن ـه اول دبیرستانم ـو میدیدم :|

چـــــــــقـــــــــــدررررر لاغــــــر و چوب کــــــــــبـــریــت بودم :|

سهیـــلا از من بدتـر :|  باز وزنش بیشتر بود ولی لاغر تر از من نشون میداد :|

الان خیلی خوبم فک کنم :|

بسم الله :|