فردا انتخاب واحدمون ـه
امیدوارم اون سه واحدی که از دست داده بودم مشکلی برام پیش نیاره
حالا اگه این ترمم نیاره قطعا ترم بعد میاره  -_-  لعنـتی