حالا من چطوری بدون هندزفریـم مسیر خونه تا دانشگاه رو طی کنم ؟ :(