این ترم 20 واحد بی زبون و برداشتم -_- چاره ی دیگه ای هم نداشتم تازه کلامم باید بندازم هوا که پیش نیازا رو ورداشتن وگرنه کـــلی از بقیه عقب میموندم ! طفلک صبوری .. بخاطر یه استاتیک چه سختیایی که نکشید
ازونجایی که همشونم اختصاصیه و دیگه عمومی ندارم که رو معدلم تاثیر مثبت بذاره و قراره پروژه هم بهمون بدن و خودمم هم پروژه و هم ترجمه وردارم و فعالیت های دیگه ای در این زمینه داشته باشم با قاطعیت میتونم بگم قراره نموده شم قشنگگگگ :)

+ هی دارم فکر میکنم و فکر میکنم ولی هنوز به نتیجه ای نرسیدم که موقع شروع ترم چجوری خرت و پرتامو ببرم گرگان -_- چجوری واقعااا
کاش یکیو داشتم که وانت داشت :|