اقا من باز گند زدم 😑 

امروز الی اومد خونمونم 

عصرم اخرین روز باشگام بود 

با الیشون رفتیم پارک بعدش گفتیم یکم دور بزنیم 

داشتم سر بالایی میرفتم سرعتم یخورده زیاد بود ولی نه اونقد 

یه موتوری از جلو رد شد فقط یککککک اتم مونده بود که بش بزنم 😑😑 وااای قلبمون اومد تو دهنمون 

تازه اونم اگه الی نمیگفت نمیدیدم 

رسما کور شده بودم 

وای بسم الله 

الان چن ساعتی میگذره ولی الان که دارم تعریف میکنم حس میکنم باز باید برم اب قند بخورم دوباره 😑

دوباره ؟ :||| چرا گفتم دوباره ؟ 🤔 منکه اصا اب قند نخوردم 😮 اقا ولم کنید بای