سلام 

خیلی وخته نیومدم اینجا پستی چیزی بذارم 

درگیر خونه و دانشگاه بودم 

همه چی داره خوب پیش میره به لطف خدا ^^ هم خونه ای هام بد نیستن و میشه باهاشون زندگی کرد ! همسایمونو دوست دارم خخخ (نمیتونم بیشتر دربارش صحبت کنم) دانشگاهم که درسا سخته خیلی ولی میگذرونیم شیرینه ^^ 

درکل اینکه حس خوبی دارم ... الااان حس خوبی دارم