دو ماهه اول زندگی مجردی خیلی حال داد و خوش گذشت

بعد از اون اتفاق همه چی به طرز شگفت انگیزی عن شد

الان فقط دلم میخواد کیلومتر ها از گرگان فاصله بگیرم ، برم شهرمون ، خونمون باشم ، پیش خونواده

فقط پیش اونا حس خوبی دارم

ینی ممکنه ترم بعد برگردم خابگاه ؟