امروز امتحان تحلیل دو داشتم 
باز دیشب پاشدم رفتم بیرون 
وااااااااای عاااالی بود دیشب .. ماعده و مهلا برام بلیت مراسم عارف و گرفته بود ، سریع حاضر شدم رفتم .. انقددددددددد خوووووب بووود که میخواستم بترکم همونجا از ذووووق 
کلی اهنگای خوب خوندن و نمایشای باحال اجرا کردن 
اجرای عارف خیلی کوتاه و کم بود :( 
بعد از اجراش اومد ردیف پشت ما نشست 😍
عووووخى جیگرررره خاله 

امتحانم ریدم امروز :)