ینی یه روزی میاد یه انیمیشنی ساخته شه که من از زوتوپیا بکشم بیرون ؟