هِلوووو هِلوووو 

چقد فعالیتم کم شده اینجاااا :||| هرکاری میکنم باز زیاد نمیشه :/ 

این چند روز اخیر خیلی خوش گذذذذذشت 

اصا این ترم انقد خوش گذروندم که معنیه خوش گذشتن برام عوض شده ^^ از تابستون به این ور اگه نگا کنم کلی اتفاقای خوب و بد افتاده که همشون تجربه شدن برام و باعث شدن تغییر کنم و قوی شم ^^ 

خدایا شکرت بابت همه چی ! 

راستی شخص جدیدی به زندگیم اومده :)) خوشامد بگید بهش D: