عاغااا زندگی هی داره سخت تر و سخت تر میشه و من بشدت دارم میترسم از همه چیز .. ترس ازینکه از پسش بر نیام

خیلی دوست دارم یه صحبتی با همه آدمای مستقلی که میشناسم چه در دنیای واقعی چه مجازی داشته باشم -_- تا شاید تونستم استفاده کنم از دونسته ها و تجربه هاشون

+ تعطیلات خود را چگونه گذراندید ؟

- به بطالت و کصشری :|