بهش میگم انقد به نکات ریز صحبتام دقت نکن

خودم به یه جملش که همینطوری زده رفــته کـلی فک میکنم و تجزیه تحلیلش میکنم و کلا با جزعیات تصورش میکنم و ناراحت میشم :|

بهش میگم سخت نگیر یکی دو ساعت دیگه گذشته رفته یادتم نمیاد

خودم تو اون لحظه انقد استرس میگیرم و تو فکر فرو میرم و ساکت میشم

بهش میگم رابطه هارو جدی نگیر خوش باش فقط

خودم سریع جدی میگیرم و ناراحتی برا خودم بوجود میارم

بهش میگم وابسته نشو هیچوقت

خودم زارت دل میبندم :|

کلا نمیدونم چرا انقد خودمو بی تفاوت به همه چی نشون میدم ولی تهه دلم و تو خلوت خودم انقد همه چیز برام مهمه

تهه دلم غوغاعه اما وقتی میپرسه ناراحت شدی ؟ من با نهایت بی تفاوتی : نب بابا ^^توصیه میکنم : احساستونو بروز بدین .. اگه عصبانی هستین بگین عصبانیم اگه ناراحتین بگین ناراحتم

کسی که نـتونه گریه کنه .. چجوری میخواد از ته دل بخنده ؟