اینایی که دست رد به سینه ی عشق یکی دیگه میزنن و تازه دارم درک میکنم !  عاغا نمیششششششه واقعا هرکاری میکنی دلت راضی نمیشه .. وقتی رو یکی کراش داشتین و طرفتون قبول نکرد باهاتون باشه ناراحت نشید ، منطقی به این قضیه نگاه کنید و خودتون و بذارید جای اون .. اگه یکی به شما پیشنهاد میداد که دوست نداشتین قبول میکردین واقعا؟؟ من به شخصه اصلا نمیتونم .. برا همین هیچوقت ناراحت نمیشم اگه منو هم قبول نکنن =)) 

سال ٩٦-٩٧ خیلی چیزا یاد گرفتم و تمرین کردم ، اینم اضافه شد بهش