امروز قرار بود برم برا کارت نویسی ـه مریم (وان عاو مای بست فرندز)

نرفتم ولی

به هیچ پیامک و تلفنی جواب ندادم و فقط فیلم دیدم

دو قسمت از سریال black mirror ، فیلم kaabil و فیلم ok jaanu

با فیلم کابیل قشنگ عررررررررررررر زدم .. انقد که اتفاقای غیرمنتظره و اعصاب خوردکنی میفتاد .. خیلی دوسش داشتم