فردا قراره مامانم بلخره به اغوش گرم خونواده برگرده

نمیدونم واقعا دلم برا خود مامانم تنگ شده یا بیشتر منتظر سوغاتیاشم D:

البته برا خودشم دلم تنگ شده زودتر بیاد از شر غذا درست کردن برا این سه تا نره غولا خلاص شم -_-

پی نوشت : راستی ، باشگاه ثبت نام کردم دوباره .. فردا روز دوممه .. خیلی ضعیف شدم زود نفسم میگیره :(