1) کمرم هنوزم بگاعه .. چرا ؟ حتی نمیتونم سرمو تکون بدم

2) حاجی من مثلا قرار بود کلی کتاب بخونم ، چرا نمیخونم ؟ چرا انتخاب یه کتاب انقد سخته ؟ ینی من میرم شهر کتاب که یدونه همینطوری رندوم بخرم بیام تقریبا دو ساعت طول میکشه اخرشم یچیز چرت میخرم که نصف و نیمه ولش میکنم .. هرچند کتابای تاپ رو هم نصف و نیمه خوندم و ول کردم -_- حسش نبود دیگه .. بنظرم برای شروع باید رمان بگیرم که هی دلم بخواد تموم شه و ببینم اخرش چی میشه تا عادت کنم به تموم کردن هر نوع کتابی

3) جدیدا خیلی از العان خودم راضیم ^^ هم از نظر ظاهری و هم از نظر رفتاری چیزی ام که همیشه میخواستم و خوشحالم ازین بابت .. جایگاهم ولی هنوز خیلی کار داره و باید بیشتر تلاش کنم

هیچی دیگه همینا .. فعلا