در حال حاضر من رو سه نفر همزمان کراش دارم :| بغیر از آدم معروفا البته