در حوالی این شهر کوچک زن بیوه ای را میشناسم با سه فرزند قدو نیم قد که هر سه زیر 12 سال سن دارند 

تلاش بی وقفه ی این چهار نفر برای اداره ی زندگی بدون مردشان این سوال را در ذهنم ایجاد کرد : چه چیزی یا کسی را باید از دست بدهیم تا ارزش زندگیمان را بدانیم ؟!