هیچوقت تو یه عروسی که قراره خیلی طولانی باشه و خیلی برقصین کفش پاشنه بلند نپوشین , هیچوقت 

مگه اینکه استاندارد و مارک باشه!  

وگرنه میمیرین!  

من دیشب مردم :) الان روحم داره براتون پست میزاره