همیــشه باید یه نخاله سر هر کلاسی باشه که کل هماهنگیــه بچه هارو بهم بریـــزه و پاشه بره سر ـه کلاس !

#خدایا دینامیک و حذف نشم وگرنه میمیــرم

#سوری فور لنگــوعــج -__- نو اعصاب