وقــتی چند تا چند تا پست میزارم ینی اینکه خابگاه نیستم و برا چند روزی اومدم خونه http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

+ چطوره یه اهنگ براتون پلی کنم اینجا ؟ http://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.pngهیــر وی گو 

درســته انیمیشن the secret life of pets بنظر خوب میاد و از قیافه های با مزه ای استفاده کردن اما اصلا پیشنهاد نمیشه ! موضوش بشدت تکراری و بوریــنگ :/ چقد من منتظر اکرانش موندم عیش