اقا روزم ساخته شد
today is an amazing day

پی ام بدین به بقیه ... شاید شمام روز کسی ـو ساختین ^^
#rz
یخورده بعد تر نوشت : وای خیلی خوشحالم ، حس میکنم گنجایش ـه این همه خوشحالی ـو ندارم :| الان از هر طرفم میپاچه بیرون D: اه :| چه جمله ی ایهام داره مزخرفی شد :/ عیش ، بی ادب -_-
اقااااااااااااااا ما ذوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق
کاش دوشنبه امتحان نداشتیم تا با همین میزان ذوق وسایلمو جمع کنم و برم خونه ^^ عای میس هوم ^^ اند عای هیت خوابگا :/ هیت یو