اولین باریه که دلم نمیخواد خرداد تموم شه و سه ماه تعطیلیمون شروع بشه 

ینی چهار تیر ما باید از هم خدافظی کنیم و هر کی بره شهر خودش ؟ -_- 

یه اخلاقی پیدا کردم که وقتی رو یکی کراش دارم ، دیگه هیشششششکی به چشمم نمیاد :))