اقا من اشتهامو از دست دادم -_- دارم از ضعف و گشنگی پس میفتم ولی اصلا میلم نمیکشه >_< دیشب که درحال مرگ بودم بزور رفتم چند لقمه نون پنیر ریختم تو حلقم -_- امروزم که از سر بیکاری ماکارونی درست کردم ، خیلیم خوشمزه شده ^^ ولی حس خوردنش نیست :| روزم که نمیگیرم چند وقته -_- درسم که نمیخونم ! چیکار دارم میکنم پس ؟؟!! :| یه حسی بم میگه پاشم برم خونه الان -_-