نماز خوندن یکی از شیرین ترین کاراییه که من خیلی علاقه دارم بش و هیچ وقت از رو اجبار یا ترس نبوده ^^ و فک کنم بخاطر همینم خیلی بهم آرامش داده ! و یکی از اتفاقاتی که ایمان دارم تو ماه رمضون میفته ، اجابت دعاست 

هر شب که دعا میکنم فرداش خدا یه گوشه ای از دعامو اجابت کرده ! دیییییشب که کلی داشتم نق میزدم که چرا خدا دو روزه هیچ نشونه ای از دعایی ک کرده بودمو نشون نداده  بم !؟ و امروز کلشو یجا بهم داد ^^ 

از شدت خوشحالی گریم داره میگیره الان که یهو بیدار شدم دارم اینارو تایپ میکنم :)) خدایا شکرت واقعا ! کلی خجالت کشیدم جلوت ! کاش میشد ماچت کنم یه عالمه ^^