از بس خیلی وخته نرفتم نون بخرم و نون نداشتم خواب یه عالمه نون دیدم که گرفتم تو دستام و با ذوق میزارمشون تو فریزر ! خیلی دلم میخواست بخورمشون ! ولی مال من نبودن :| 

خدایا یه قدرتی به من عطا فرما که از حالت تنبلی در بیام و برم بیرون و کارت ورود به جلسه ، چیپس ، بیسکویت ، تن ماهی و نون بخرم -_- 

مخصوصا نون! چون  چند متر دورتره اینو نمیرم بگیرم همیشه :| 

و چرت و پرت نخرم و اخرش نفهمم چجوری تمومشون کردم :/