خیلی بده آدم شادی و ناراحتیش دست یکی دیگه باشه .. میفهمین چی میگم ؟ :| 
+ عاغو کامنت خصوصی میذاری بعد میگی چرا جواب نمیدم ؟ :| 
+ اینکه دختر داییم و شوهرشو تو بلاک لیست گذاشتم خیلیه دیگه 😂 دست از سرم بردارین خب دیگه چجوری بهتون بفهمونم ؟! 
+ گویا امسال تابستون بهتری قراره داشته باشم ^^ فقط منتظرم برگردم خونه =))