مراسم اختتامیه هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو

دانشگاه صنعتی شریف

تهران

با حضور رضا و علی و زهرا  


اون وقت من دارم چیکار میکنم ؟

فک کنم حالا دیگه درک کنین چقد احساس یوزلسی میکنم !