سعی کنین تو زندگیتون تا وقتی که مجرد هستین به هیچ کسی تکیه نکنین و وابسته ی کسی نشین

هر اومدنی یه رفــتنی داره و چون اول هر چیزی جذابه آدم به آخرش کمتر فک میکنه و آدمایی مثل من اصلا فک نمیکنن


کل اردیبهشت و خرداد و تیر و مرداد و داشتم به این فک میکردم که این دوسال باقی مونده ی دانشگاه تموم نشه

الان دارم به این فک میکنم که چجوری این دو سال و سر کنم ؟ مگه میگذره ؟


شاید اگه وابسته نمیشدم الان همه ی اینا به یه ورم بود