اصلا فکرشو نمیکردم خونه گرفتن انقد سخت باشه و استرس وارد کنه بم

محبوبه که قشنگ نابود شد

حالا که اون گیم اوور شد نوبت ـه منه -_-

خدایا هـــلـــــپ !